Sekcje statutowe i zawodowe

Sekcja Pracowników Administracji i Obsługi

      Przewodnicząca: Renata Guttmann

Sekcja Emerytów i Rencistów

      Przewodnicząca: Zdzisława Ambroziak

Sekcja Kształcenia Specjalnego i Integracyjnego

     Przewodnicząca: Mariola Ataman-Mańkowska

 Sekcja Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnego

    Przewodnicząca: Alicja Kowalska

Sekcja  Bibliotekarska

   Przewodnicząca: Bożena Giedziewicz

Sekcja Poradnictwa i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

   Przewodnicząca: Ewa Lis

Sekcja Turystyczna

   Przewodnicząca: Jolanta Możejewska-Kruk