Rok założenia
1905

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział w Gdańsku

Zarząd Główny
Związku
Nauczycielstwa Polskiego

Okręg
Pomorski
Ministerstwo
Edukacji Narorodwej

Głos
Nauczycielski
Ośrodek Usług
Pedagogicznych
i Socjalnyuch
w Gdańsku
Nauczycielska
Agencja
Ubezpieczeniowa


1. PETYCJA Razem dla gimnazjów:

Petycja

2. Uchwała nr 19/2015 Zarządu Głównego ZNP z dnia 30 września 2015r. w sprawie projektowanych zmian ustroju szkolnego.

Treść uchwały

3. 13 stycznia 2016r. o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie członków Sekcji: Edukacji Wczesnoszkolnej, Wychowania Przedszkolnego oraz Kształcenia Specjalnego i Integracyjnego. Gościem na spotkaniu będzie Pani Katarzyna Patalan - inicjatorka akcji "STOP WADOM WYMOWY" oraz autorka logopedycznych książeczek dla dzieci.


4. X WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNE ŚCIEŻKI PO POLSCE.

Karta zgłoszeniowa
Oświadczenie
RegulaminZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ODDZIAŁ W GDAŃSKU


mapa dojazdu

Czy wiesz, że Związek Nauczycielstwa Polskiego?

 • to najliczniejszy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce.
 • aktualnie w Gdańsku zrzesza około 1500 członków
 • dąży do zapewnienia wszystkim publicznej, bezpłatnej oświaty, a także dobrej jakości kształcenia
 • broni godności, praw i interesów członków
 • walczy o lepsze warunki pracy, podwyżki płac i zabezpieczenie socjalne pracowników oświaty
 • współuczestniczy w kreowaniu polityki oświatowej miasta poprzez udział w pracach Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska, Gdańskiej Rady Oświatowej
 • współuczestniczy w opiniowaniu aktów prawa miejscowego i wewnątrzszkolnego
 • wspomaga awans zawodowy nauczycieli, uczestniczy w komisjach kwalifikacyjnych
 • pomaga w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i rozwoju intelektualnym nauczycieli poprzez udział w kursach, konferencjach, seminariach, warsztatach
 • uczestniczy w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora gdańskich szkół i placówek oświatowych
 • uczestniczy w przyznawaniu nagród dla pracowników oświaty
 • wspiera materialnie w trudnej sytuacji życiowej i przypadkach losowych
 • organizuje imprezy kulturalne i sportowe
 • opiekuje się emerytami i rencistami

Dołącz do nas, razem możemy więcej i skuteczniej!

Co zyskasz?

 • pomoc materialną i prawną
 • wsparcie przy awansie zawodowym
 • wiedzę i bezpieczeństwo
 • nowych przyjaciół
 • poczucie przynależności zawodowej do grupy
 • możliwość skutecznej pomocy
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych ZNP

Co stracisz?

 • poczucie osamotnienia i bezradności
 • bezsilność wobec prawa i administracji państwowej

To, co się dzieje w oświacie i w twoim miejscu pracy zależy również od Twojego zaangażowania.

Chcesz zmieniać rzeczywistość i doskonalić umiejętności?

ZOSTAŃ CZŁONKIEM ZNP!!!


Copy right © 2013 ZNP Gdańsk. All rights reserved

Designed and introduced by Marek Winczewski