Rok założenia
1905

Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział w Gdańsku

Zarząd Główny
Związku
Nauczycielstwa Polskiego

Okręg
Pomorski
Ministerstwo
Edukacji Narorodwej

Głos
Nauczycielski
Ośrodek Usług
Pedagogicznych
i Socjalnyuch
w Gdańsku
Nauczycielska
Agencja
Ubezpieczeniowa
Sekcja Bibliotekarska i Zarząd Oddziału ZNP w Gdańsku
zaprasza na biblioteczne spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się
29 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Oddziału.
W programie spotkanie z liderką Grupy Kreatywnych Nauczycieli Bibliotekarzy "Zaczytane" panią Ewą Soboń.Nasza Koleżanka BARBARA KOWALIŃSKA - nauczycielka matematyki
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku wśród 13 finalistów

KONKURSU NAUCZYCIEL ROKU 2017 !!!

BASIU - gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych !!!

ODDZIAŁ ZNP w Gdańsku
udziela wsparcia ofiarom nawałnic

Członkowie Oddziału ZNP w Gdańsku włączyli się w pomoc ofiarom nawałnic.
W dniu 22 sierpnia 2017r. przekazano wyprawkę szkolną prezesom oddziałów w Kościerzynie i Karsinie.
W dniach 27.08.2017r.- 01.09.2017r. nauczyciele z gdańskiego oddziału ZNP będą pomagać w opiece nad dziećmi z rodzin dotkniętych kataklizmem, które będą gościć w Gdańsku.


ZAPRASZAMY SERDECZNIE NA
III POMORSKI ZLOT PRACOWNIKÓW OŚWIATY ZNP,
KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W SŁUPSKU W DNIU 23 WRZEŚNIA 2017r.

ZGŁOSZENIA DO DNIA 07 WRZEŚNIA 2017r.


ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
ODDZIAŁ W GDAŃSKU


mapa dojazdu

Czy wiesz, że Związek Nauczycielstwa Polskiego?

 • to najliczniejszy i najstarszy związek zawodowy pracowników oświaty i wychowania w Polsce.
 • aktualnie w Gdańsku zrzesza około 1400 członków
 • dąży do zapewnienia wszystkim publicznej, bezpłatnej oświaty, a także dobrej jakości kształcenia
 • broni godności, praw i interesów członków
 • walczy o lepsze warunki pracy, podwyżki płac i zabezpieczenie socjalne pracowników oświaty
 • współuczestniczy w kreowaniu polityki oświatowej miasta poprzez udział w pracach Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska, Gdańskiej Rady Oświatowej
 • współuczestniczy w opiniowaniu aktów prawa miejscowego i wewnątrzszkolnego
 • wspomaga awans zawodowy nauczycieli, uczestniczy w komisjach kwalifikacyjnych
 • pomaga w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i rozwoju intelektualnym nauczycieli poprzez udział w kursach, konferencjach, seminariach, warsztatach
 • uczestniczy w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora gdańskich szkół i placówek oświatowych
 • uczestniczy w przyznawaniu nagród dla pracowników oświaty
 • wspiera materialnie w trudnej sytuacji życiowej i przypadkach losowych
 • organizuje imprezy kulturalne i sportowe
 • opiekuje się emerytami i rencistami

Dołącz do nas, razem możemy więcej i skuteczniej!

Co zyskasz?

 • pomoc materialną i prawną
 • wsparcie przy awansie zawodowym
 • wiedzę i bezpieczeństwo
 • nowych przyjaciół
 • poczucie przynależności zawodowej do grupy
 • możliwość skutecznej pomocy
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych ZNP

Co stracisz?

 • poczucie osamotnienia i bezradności
 • bezsilność wobec prawa i administracji państwowej

To, co się dzieje w oświacie i w twoim miejscu pracy zależy również od Twojego zaangażowania.

Chcesz zmieniać rzeczywistość i doskonalić umiejętności?

ZOSTAŃ CZŁONKIEM ZNP!!!


Copy right © 2013 ZNP Gdańsk. All rights reserved

Designed and introduced by Marek Winczewski