Badanie ZNP: Płace w czasie epidemii

ZNP przeprowadza badanie ankietowe  dotyczące wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ankieta jest realizowana w formie elektronicznej. Jedna jest skierowana do nauczycieli. Druga do pracowników administracji i obsługi.

Zachęcamy do udziału w badaniu!

Ankieta dla pracowników administracji i obsługi szkół/placówek – wynagrodzenie za czas ograniczenia pracy placówek

https://www.survio.com/survey/d/ankietaprac-administracji

 Ankieta dla nauczycieli – wynagrodzenie za czas pracy w formie zdalnej

https://www.survio.com/survey/d/ankietanauczyciele