Jubileusz 70-LECIA PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ

12 grudnia 2019r. świętowaliśmy jubileusz 70-LECIA PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO- POŻYCZKOWEJ PRACOWNIKÓW OŚWIATY MIASTA GDAŃSKA. Składamy jeszcze raz podziękowania Pani Kierownik Agacie Drabik, Pani Ewie Potockiej, Zarządowi Kasy, Komisji rewizyjnej za pracę na rzecz środowiska pracowników gdańskiej oświaty. Zarząd kasy i Komisja rewizyjna pracują dla NAS społecznie od dziesięcioleci. Bez ICH bezinteresownego zaangażowania funkcjonowanie kasy byłoby trudne. Dziękujemy za wiele lat wspaniałej współpracy. Dziękujemy za obecność dyrektora GCUW Pana Jerzego Zaborowskiego.

Podczas uroczystego spotkania z prezesami ognisk mieliśmy okazję podziękować Katarzynie Stryjek za zdobycie nominacji do Złotej Trzynastki w KONKURSIE NAUCZYCIEL ROKU 2019.

KASIU! Twojej pracy towarzyszy nieustannie potrzeba bycia z ludźmi i dla ludzi. Dedykujemy Tobie słowa Olgi Tokarczuk: „Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej”.

Tymi słowami dziękowała koleżance Prezes Oddziału Gdańskiego ZNP Alina Molska

Pikieta „ŁAŃCUCH ŚWIATŁA DLA EDUKACJI”

8 grudnia pod Dworem Artusa w Gdańsku odbyła się 2. manifestacja z cyklu „Łańcuch światła dla edukacji”.

Pracownicy oświaty zgromadzili się by manifestować potrzebę zmian w szkolnictwie.

W przemówieniach wspominany był kwietniowy strajk, w którym broniliśmy autonomii polskiej szkoły i godności polskiego nauczyciela.

Nasze postulaty są wciąż aktualne.

Domagamy się wzrostu nakładów na edukację, odchudzenia podstawy programowej, kształcenia umiejętności zamiast nauki pamięciowej, wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty, zwiększenia autonomii szkół i nauczycieli oraz zmniejszenia biurokracji w szkołach.

W imieniu Oddziału Gdańskiego ZNP głos zabrały: Anna Adamczyk OKMN, Judyta Liedtkie OKMN oraz wiceprezes Halina Mężyk.

Warto BYĆ RAZEM!!!